Zarządu Powiatu Kaliskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży i ogłasza nabór do Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.