Duży sukces osiągnęło współpracujące z Powiatem Kaliskim Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej. Podczas odbywającego się w minioną sobotę w Warszawie, VIII Zjazdu Towarzystwa Inicjatyw Społecznych "Nowy Świat", Stowarzyszeniu przyznano "Złoty Laur" za wieloletni wkład w rozwój przedsiębiorczości, samorządu gospodarczego i wspieranie inicjatyw społecznych. Nagrodę odebrała prezes Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej Wioletta Przybylska i Starosta Kaliski Krzysztof Nosal.

VIII Zjazd Towarzystwa Inicjatyw Społecznych "Nowy Świat" miał wyjątkowy wymiar. Odbywał się bowiem w roku 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nagroda miałem zatem równie wyjątkowy, prestiżowy smak.

Jeszcze przed wręczeniem wyróżnień, głoś zabrał Dr Marek Prawda, były Ambasador RP a obecnie dyrektor przedstawicielstwa w Polsce Komisji Europejskiej. - To bardzo ważny rok i bardzo ważne wybory do Parlamentu Unii Europejskiej. Unia rozumie sens bycia razem, by radzić sobie z nowymi zagrożeniami. Świat jest dziś taki, że tylko działając wspólnie można wypracować dobre narzędzia.

Zadowolenia nie kryła również prezes Stowarzyszenia Wioletta Przybylska, która nawiązała do słów Dr Marka Prawdy oraz przedstawiła zgromadzonym szczegóły dotyczące realizowanych projektów - Serdecznie dziękujemy kapitule za ogromne wyróżnienie naszego Stowarzyszenia i Staroście Kaliskiemu za nominację. Jak mówił ambasador podczas uroczystości Unia Europejska rozumie sens bycia razem, żeby walczyć z zagrożeniami obecnego świata, a Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej i Powiat Kaliski rozumieją również sens bycia razem by sprostać wszelkim wyzwaniom. Działamy edukacyjnie, ekologicznie, kulturowo i społecznie. Przez 11 lat istnienia Stowarzyszenia zrealizowaliśmy ponad 35 projektów z dofinansowaniem różnych instytucji po to, żeby pomagać ludziom. Pomysłodawcą utworzenia Stowarzyszenia sprzed 11 lat był Starosta Kaliski, który na wzór Unii Europejskiej postanowił zrzeszyć wszystkie gminy.

Podczas wręczania nagród obecny był również Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, który podkreślał znaczenie funkcjonowania organizacji pozarządowych, które często są w stanie bardzo sprawnie rozwiązywać problemy i zaspokajać potrzeby społeczne. - Wszystkie trzy szczeble samorządu mają wiele działań, ale przyznacie, że jest wiele spraw, które są rozwiązywane przez organizację samorządowe, które robią to lepiej niż administracja. To właśnie mi przyświecało 11 lat temu, kiedy podczas pierwszego roku mojej kadencji jako starosty zdecydowałem, że warto takie Stowarzyszenie zawiązać. To nie jest jedyna organizacja pozarządowa, która współpracuje z powiatem kaliskim, bo np. jeden z dwóch odmów dziecka, który działa w naszym powiecie kaliskim jest prowadzony również przez organizację pozarządową.

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej powstało 16.04.2008 roku

Prezesem Stowarzyszenia jest Wioletta Przybylska

Wiceprezesem Karol Matczak

Sekretarzem Marta Sztandera

Skarbnikiem Natalia Pleśnierowicz

Stowarzyszenie otrzymało tytuł Przyjaciel powiatu kaliskiego w 2018 roku przyznany przez Zarząd Powiatu Kaliskiego

Adres Stowarzyszenia ul. Kościelna 1, 62-860 Opatówek

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, powołanym na czas nieokreślony, zarejestrowanym w dniu 16.04.2008. W 2018 roku obchodziło swoje 10-lecie pracy na rzecz pomocy charytatywnej mieszkańcom, pomocy społecznej i angażując w pomoc również lokalne społeczeństwo, zrealizowało już ponad 35 projektów związanych z działalnością wolontariuszy, kulturalną, historyczną i ochroną środowiska.

STOWARZYSZENIE LUDZI DOBREJ WOLI ZIEMI KALISKIEJ

ZREALIZOWANE PROJEKTY

01.04.2011 – 15.05.2011 - Realizacja projektu: „Rękodzielnictwo artystyczne sposobem na kultywowanie i promocję ludowych tradycji powiatu kaliskiego” - dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

19.09.2011 – 31.10.2011 - Realizacja projektu: „Odnawialne Źródła Energii bliżej nas. Informacja. Świadomość. Działanie. Konferencja poświęcona odnawialnym źródłom energii dla Południowej Wielkopolski - dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

01.10.2011 – 10.11.2011 - Realizacja projektu: „Jak to z dawna było, czyli spotkanie z tradycją wsi polskiej” - dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

17.07.2012 – 15.12.2012 – Realizacja projektu: „Kompleksowa promocja ekologii i edukacji ekologicznej w Wielkopolsce pn. „Budujemy ekologiczne społeczeństwo” – dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

22.10.2012 – 15.12.2012 – Realizacja projektu: „Konkurs ekologiczny „Skarby Wielkopolski” wraz z wydaniem albumu pt. „Skarby Wielkopolski” – dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

20.09.2012 – 15.11.2012 – Realizacja projektu: „Odtworzenie walk z okresu wojny obronnej -wrzesień 1939 roku- w oparciu o działania pociągu pancernego „Poznańczyk” na terenie Południowej Wielkopolski – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

07.12.2012 – 31.12.2012 Realizacja projektu: „Zielony Jarmark Bożonarodzeniowy” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

04.03.2013 – 31.04.2013 Realizacja projektu: „Warsztaty wokalno – artystyczne dla dzieci i młodzieży” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

04.06.2013 – 15.11.2013 Realizacja projektu: „Regionalne spotkania ekologiczne – bliżej natury” – dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Powiat Kaliski.

04.11.2013 – 13.12.2013 Realizacja projektu: „Tradycyjnie na ludowo” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

04.11.2013 – 31.12.2013 Realizacja projektu: „Promocja sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Wielkopolskiego” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

05.05.2014 – 30.06.2014 Realizacja projektu: „Wojewódzki Przegląd Orkiestr dętych OSP” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

01.09.2014 -31.10. 2014 Realizacja projektu: „ Rekonstrukcja wybuchu I wojny światowej – zburzenie Kalisza” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

01.09.2014 -31.10. 2014 Realizacja projektu: „Jan Paweł II jakiego pamiętamy - w zgodzie naturą”– dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

21.09.2014 – 29.10.2014 Realizacja projektu: „Środowisko ponad wszystko” – dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

04.05.2015 - 30.06.2015 Realizacja projektu „Wojewódzki przegląd orkiestr dętych OSP” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

01.10.2015 - 30.11.2015 Realizacja projektu „Produkcja spotu telewizyjnego promującego żywność tradycyjną i regionalną z Wielkopolski na przykładzie podmiotów stowarzyszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska”– dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

01.06.2015 – 15.11.2015 Realizacja projektu: „Wielkopolska z lotu ptaka” – dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

01.06.2016 do 30.10.2016 Realizacja projektu: „Szlakiem pamięci sławnych postaci powiatu kaliskiego” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

01.08.2016r. - 15.11.2016 r. Realizacja projektu: „Działania edukacyjne poświęcone ochronie bogactwa lasów Wielkopolski” – dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

01.2017r. Współorganizowało Wielkoorkiestrową Sztafetę Cyklistów Kalisz- Warszawa w trakcie Finału WOŚP.

10.04.2017 r. - 30.06.2017 r. - Realizacja projektu: „Wojewódzki przegląd orkiestr dętych OSP” – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

10.08.2017 – 30.11.2017 r. Realizacja projektu: „Działania edukacyjne upowszechniające zachowania przyjazne środowisku pn. „Tajemnice przyrody Wielkopolski” na terenie województwa wielkopolskiego – konkursy, publikacja i akcja rozwieszania budek” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli Ziemi Kaliskiej w swojej działalności zorganizowało 6 cykli konkursów fotograficznych, których efektem było wydanie albumów „Bogactwo lasów Wielkopolski”, „Cuda Natury Wielkopolski”, „Wielkopolska z lotu ptaka”, „Ukryte bogactwo rezerwatów przyrody”, „Tajemnice przyrody Wielkopolski” organizuje cykliczne akcje rozwieszania i czyszczenia budek lęgowych, konkursy fotograficzne, wydaje albumy promujące bogactwo przyrody wielkopolski.

01.2018r. Współorganizowało Wielkoorkiestrową Sztafetę Cyklistów Kalisz- Warszawa w trakcie Finału WOŚP.

01.06.2018 – 15.11.2018 Realizacja projektu: "Śladami Polski Niepodległej" – dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Zbiórki publiczne dla Leny

Zbiórki publiczne dla Jasia

Zbiórki publiczne dla Edyty

01.2019r. Współorganizacja Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów Kalisz- Warszawa w trakcie Finału WOŚP.

01.04.2019- 14.07.2019 „Znasz- li ten kraj” od utworów Moniuszki do Niepodległości - –dofinansowany przez Samorząd województwa wielkopolskiego w Poznaniu

15.05.2019 - 15.07.2019r.- Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP 2019 –dofinansowany przez Samorząd Województwa wielkopolskiego w Poznaniu

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie