Przemarsz mundurowych ulicami Kalisza przed ratusz był częścią pikniku militarnego z udziałem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zorganizowanego przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ.

Nie zabrakło także pokazu umundurowania i uzbrojenia, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki oraz sprzętu piechoty lekkiej. Zainteresowani mogli także uczestniczyć we wspólnych ćwiczeniach na matach z instruktorem i zawodnikiem MMA.