Rozpoczęła się Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny, na którą do Kalisza przyjechali naukowcy z całego świata. Wykłady inauguracyjne wygłoszono w gmachu Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego.

Celem konferencji jest wskazanie roli, jaką rodzina, będąca podstawową jednostką społeczną, ma w kształtowaniu zdrowia publicznego. To w rodzinie kształtują się nawyki dotyczące żywienia, braku używek i odpowiedniego trybu życia.

- Konferencja jest okazją, by szerzej spojrzeć na kwestię zdrowia publicznego. Wiemy, jak jest ono ważne i liczymy na to, że fachowcy wskażą jak dbać o zdrowie polskich rodzin. Warto podkreślić, że nasze dwudniowe obrady zwieńczy podpisanie Deklaracji Zdrowia Rodziny, która stanie się początkiem innego pojmowania kwestii zdrowia człowieka. Spojrzymy na nie w kontekście rodziny. Będziemy promować prawidłowe zachowania zdrowotne i konsekwentnie je realizować, dając przykład innym miastom w kraju i zagranicą – powiedział prezydent Krystian Kinastowski inaugurując konferencję.

Wykłady inauguracyjne w teatrze wygłosili profesorowie Witold Zatoński, Jonathan Samet i Peter Boyle. Uczestników powitał profesor Andrzej Wojtyła, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Jutro planowana jest sesja wykładów gości konferencji. Wydarzenie zakończy podpisanie przez naukowców, samorządowców i jedną z kaliskich familii Deklaracji Zdrowia Rodziny.

Inaugurację konferencji poprzedziło nabożeństwo ekumeniczne z udziałem przedstawicieli pięciu wyznań: greko-katolickiego, judaistycznego, katolickiego, ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego. Przewodniczył mu kardynał Kazimierz Nycz.

Organizatorami konferencji są Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz Miasto Kalisz. Współorganizatorami przedsięwzięcia są: Harvard University. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, University College London, Columbia University, Norwegian Institute of Public Health oraz University of Bath.