Zawiadamiam, iż X Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad X Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 18 czerwca 2019 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 maja 2019 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Raport o stanie Powiatu Kaliskiego za 2018 rok.

a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Kaliskiego i debata nad raportem,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kaliskiego wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok,

b) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 – 2026,

c) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Cieni Pierwszej.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie