Na początku maja w ramach warsztatów Architektour2019 w naszym mieście gościło 100 studentów architektury z kilku uczelni w Polsce. Podczas kilku dni pracy przygotowali koncepcje zagospodarowania sześciu terenów na terenie Kalisza. Oto ósma – ostatnia.

Opis terenu
Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w zachodniej części osiedla Śródmieście II. Jest on ograniczony ulicami Harcerską, Kopernika, Kościuszki i al. Wojska Polskiego. Mieści się w bliskości ścisłego centrum miasta. To obszar zdegradowany pod względami architektonicznym i społecznym. Leży w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

Oczekiwania
Miasto Kalisz, które jest właścicielem części nieruchomości na tym terenie – pozostałe to własność osób prywatnych – zasugerowało studentom stworzenie koncepcji rewitalizacji tej części osiedla Śródmieście II. Proces ten miałby być potraktowany kompleksowo.

Propozycja
Studenci, pod opieką tutora Karola Wawrzyniaka, za główny cel swojej koncepcji postawili poprawę bezpieczeństwa na terenie, podlegającym opracowaniu. Można to osiągnąć dzięki rozbiciu enklawy, która wytworzyła się w tej części osiedla Śródmieście II, w dużej mierze poprzez charakterystykę zabudowy, pełną zamkniętych podwórek. Otwarcie przestrzeni sprawiłoby, że liczba miejsc potencjalnie niebezpiecznych zostałaby zminimalizowana. Ważne dla tego obszaru będzie także poprawa warunków sanitarnych. Studenci stwierdzili, że kolejnym kluczowym zadaniem winno być w przypadku tego obszaru usprawnienie komunikacji. Ulice miałyby zostać wytyczone na nowo ze zmianą gradacji ich poszczególnych funkcji – na pierwszym miejscu postawiono zieleń, a na dalszy plan zeszły miejsca parkingowe. Jak widać w realizowanym stopniowo procesie rewitalizacji najważniejsza jest przestrzeń publiczna, do której – dobrze zorganizowanej – równać będą w dalszym etapie podwórza. Jednocześnie zachowana musi zostać przestrzeń prywatna mieszkańców. Studenci sugerują także zmiany w polityce mieszkaniowej obszaru oraz stawianie na partycypację społeczną i współrealizację poszczególnych projektów razem z mieszkańcami. Koncepcję można wprowadzić przy stosunkowo niedużych zmianach.

Autorzy koncepcji: Wiktoria Dudra , Agnieszka Gogól , Patrycja Krzykawska, Marta Lewicka, Milena Maciejewska, Wiktor Martin, Michał Różycki, Konstantin Tsviatkou

Tutor: Karol Wawrzyniak