Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Kaliscy policjanci z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej, wspólnie z funkcjonariuszami Służby Więziennej, Służby Granicznej, CBŚP, CBA, SOP oraz wojska uczestniczyli w prestiżowych ćwiczeniach „Tactical Prison Rescue 2019”. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego i wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń.

Głównym zadaniem funkcjonariuszy z Nieetatowej Grupy Realizacyjnej jest obsługa interwencji, podczas których zatrzymywane są szczególnie niebezpieczne i agresywne osoby. Policjanci ci, realizują również zatrzymania na zlecenie wydziałów kryminalnego oraz dochodzeniowo-śledczego. Współpracują z CBŚP, uczestniczą także w konwojach niebezpiecznych przestępców, zabezpieczają rozprawy sądowe oraz wizyty VIP-ów.

Współczesne zagrożenia wymuszają na służbach mundurowych konieczność efektywnego współdziałania, z tego względu organizowane są Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”,a ich organizatorem jest Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Zawody w których uczestniczyli przedstawiciele Komendy Miejskiej w Kaliszu miały na celu sprawdzenie poziomu wyszkolenia poszczególnych grup, współdziałania z jednostkami systemu ratownictwa medycznego (odpowiednie przekazanie informacji, przeprowadzenie segregacji, zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa jednostkom systemu), wypracowanie wspólnych procedur ratowniczych na wypadek wystąpienia zdarzeń masowych na terenach jednostek, a także opracowanie standardów które będą obowiązywać wszystkie grupy interwencyjne. Zawody miały również na celu zintegrowanie grup, wymianę doświadczeń i umiejętności. Konkurencje tzn. stacje zadaniowe (10 stacji) usytuowane były w promieniu 30 km od miejsca stacjonowania zespołów i odzwierciedlać będą przypadki zdarzeń najczęściej występujących lub których wystąpienie może być bardzo prawdopodobne.

 

Fot. dejneks

 

 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy „Tactical Prison Rescue 2019” w umundurowaniu ćwiczebnym, hełmach ochronnych.
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy „Tactical Prison Rescue 2019” w umundurowaniu ćwiczebnym i hełmach ochronnych podczas ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy.
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy „Tactical Prison Rescue 2019” w umundurowaniu ćwiczebnym i hełmach ochronnych omawiają taktykę działań.
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy „Tactical Prison Rescue 2019” w umundurowaniu ćwiczebnym, hełmach ochronnych.
 • Zdjęcie kolorowe. Uczestnicy „Tactical Prison Rescue 2019” w umundurowaniu ćwiczebnym i hełmach ochronnych, podczas ćwiczeń w budynku.