Prezydent Miasta Kalisza ogłasza konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację, zgodnie z Programem „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 pn: Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie miasta Kalisza.