Już od 19 lipca 2019 roku będzie można oglądać w Galerii Wieża Ciśnień wystawę dyplomantów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dyplomy 2019 to coroczna wystawa prac absolwentów studiów licencjackich i magisterskich Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu, która tworzy swoistą mapę zainteresowań młodych artystów. Jest skierowana do szerokiej publiczności i stanowi przekrojową prezentację zmagań twórczych dyplomantów. W Galerii Wieża Ciśnień gości już po raz drugi.

Możliwość pokazania dyplomów poza murami Wydziału jest istotnym elementem upowszechniania i podsumowania efektów kształcenia. Dyplomanci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w swoich kolekcjach dyplomowych, z pełną świadomością twórczą i zaangażowaniem, dokonują syntezy, analizy i interpretacji zastanej rzeczywistości. Z właściwą sobie wrażliwością, konsekwencją w kreacji, ukazują indywidualną drogę oraz możliwości twórcze w wybranej przez siebie dziedzinie sztuk plastycznych.

Na wystawie są prezentowane dyplomy różnorodne, a zatem ujmujące swoją prostotą, a także konstruujące złożone znaczenia. Takie, które są wynikiem kreacji artystycznej oraz takie, które realizują zadania projektowe. Takie, które powstały przy wykorzystaniu tradycyjnych technik oraz takie, które wykorzystują nowe media. Wyeksponowane prace można używać, oglądać, analizować bądź po prostu przeżywać.

Studia na kierunkach artystycznych mają niezwykle wyjątkowy charakter - uczą warsztatu, ale też kształtują twórcę. Kształcenie w zakresie sztuk plastycznych w dużej mierze jest oparte na indywidualizmie procesu twórczego. Wykorzystując tradycyjne techniki, eksperymenty, jak i nowe media studenci poszukują własnego języka wypowiedzi artystycznej w wybranym przez siebie medium. Tworząc kolekcję dyplomową zmagają się z interpretacją wybranego tematu, podejmują pewne ryzyko, ale biorą też odpowiedzialność za swoje działania.

Wystawa dyplomów to ostatni etap w procesie edukacji młodych artystów, którzy prezentują swoje dzieło szerszej publiczności. Stąd też powinna to być realizacja niezwykle dojrzała i świadoma, ukazująca umiejętności warsztatowe autora, a także gotowość wejścia w zupełnie nową sytuację. Takie wydarzenie jest doskonałą okazją do przedstawienia różnych postaw i poszukiwań artystycznych twórców, którzy poprzez sztukę interpretują oraz wartościują zjawiska zachodzące we współczesnym świecie.

Wernisaż rozpoczyna się 19 lipca o godz. 18. Ekspozycja będzie czynna od 19 lipca do 1 sierpnia br.