Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w czwartek 10 października rozpocznie się kolejny etap prac związanych z przebudową al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej.

Przebudowane zostaną dwa następne odcinki al. Wojska Polskiego, tj. prawej jezdni od ul. Majkowskiej do sklepu ALDI oraz lewej jezdni od sklepu ALDI do ul. Stawiszyńskiej.

W godz. 8.00 – 10.00 na wysokości sklepu ALDI ruch kołowy będzie przekierowany przez pas dzielący na przeciwległą (już przebudowaną) jezdnię al. Wojska Polskiego, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy – po jednym pasie ruchu dla danego kierunku.

W celu zapewnienia właściwych warunków przejazdu pojazdów w ciągu al. Wojska Polskiego, na skrzyżowaniu z ul. Majkowską utrzymane zostaną zakazy skrętu w lewo w ul. Majkowską (dla obu kierunków ruchu) oraz wprowadzony zostanie zakaz skrętu w prawo z ul. Majkowskiej (od strony ul. 3 Maja) w al. Wojska Polskiego.

Na czas prowadzonych robót utrzymane zostanie ograniczenie wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t (z wyłączeniem pojazdów służb miejskich i dostaw) w al. Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy Rondem Westerplatte a ul. Stawiszyńską.

Utrzymane zostaną objazd przez ul. Podmiejską, Stanczukowskiego, Piłsudskiego, Godebskiego i Stawiszyńską – dla obu kierunków ruchu.

O zmianach organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy na bieżąco informować mieszkańców.