Prof. Krzysztof Walczak, prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz prof. Piotr Łuszczykiewicz, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję pt.”Kontakty artystyczne między blokami politycznymi po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa”.

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 października w salach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM przy ul. Nowy Świat 28/30 w Kaliszu. Organizatorami konferencji są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Kalisza Krystian Kinastowski oraz Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza.

W czasie konferencji, w dniu 19 października br. o godz. 17.00, w uniwersyteckiej Galerii im. Andrzeja Niekrasza, w gmachu WPA UAM nastąpi otwarcie wystawy „Grafika 2019. Nagrody Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza”.