Mija właśnie 70 lat, odkąd Jan Janowski utworzył w Kaliszu Szkołę Specjalną. Obecnie to miejsce z tradycjami, które tworzą wspólnie nauczyciele, specjaliści, uczniowie i ich rodzice. Z okazji jubileuszu dziś w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się gala z udziałem społeczności szkolnej i zaproszonych gości.

Uroczystość rozpoczął występ chóru nauczycielskiego. Uczniowie zatańczyli poloneza i przedstawili historię szkoły w spektaklu.

Na ręce Sylwii Baranowskiej, dyrektor szkoły, skierowano liczne gratulacje i życzenia.

Słowo prezydenta Krystiana Kinastowskiego odczytał wiceprezydent Mateusz Podsadny.
- Gratuluję Dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Szkoły, że we współpracy z rodzicami tworzą tak przyjazne otoczenie dla bardziej wymagających uczniów. Nie do przecenienia jest Państwa rola w propagowaniu tolerancyjnego i właściwego postrzegania osób niepełnosprawnych nie przez pryzmat ich ograniczeń, ale możliwości, które stoją przed nimi otworem, jeśli tylko uwierzą we własne siły i będą mieć wsparcie najbliższych, ale również społeczeństwa. Z pewnością mogą liczyć na takie wsparcie ze strony kaliskiego samorządu. Dziękuję za Państwa pełną oddania pracę z wyjątkowymi uczniami. Państwa zapał w realizacji kolejnych projektów budzi podziw i może służyć jako przykład dla innych placówek oświatowych - pisze Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Gratulacje i życzenia satysfakcji z pracy dydaktyczno-wychowawczej złożył również wiceprezydent Mateusz Podsadny. Galę zakończył barwny korowód uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19.

W uroczystości wzięli udział m.in. poprzedni dyrektorzy placówki; Irena Sawicka, Skarbnik Miasta; Violetta Słupianek, dyrektor Delegatury Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty; Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza; Janusz Sibiński, zastępca naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych; dyrektorzy zaprzyjaźnionych i współpracujących ze Szkołą placówek.