Dyrektorzy i nauczyciele kaliskich placówek oświatowych odebrali dziś nagrody Prezydenta Miasta Kalisza, przyznawane co roku za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wyróżnionych zostało 56 pedagogów.

- Dziękuję za całoroczny trud włożony w nauczanie i wychowanie naszych dzieci. Gratuluję dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom efektywnej realizacji zadań. O Państwa pracy najlepiej świadczą wyniki uczniów, którzy osiągają wysokie noty, także w pozaszkolnych konkursach i zawodach. Dziękuję za Państwa zaangażowanie – mówił wiceprezydent Grzegorz Kulawinek. - Życzę satysfakcji i sukcesów w pracy dydaktycznej, realizacji zawodowych i osobistych planów oraz kolejnych wspaniałych osiągnięć.

Do gratulacji i życzeń dołączyli się także: Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza; przedstawiciele Komendy Hufca ZHP Kalisz, Mariusz Witczak, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.

Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Lista nagrodzonych znajduje się w załączniku.