Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

W związku z przypadającym 1 grudnia Światowym Dniem AIDS Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kaliszu włączył się w ogólnopolską kampanię społeczną będącą kluczowym elementem działań edukacyjnych i profilaktycznych w Polsce.

Głównym celem organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK kampanii jest kształtowanie racjonalnych postaw indywidualnych i społecznych wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS w środowisku lokalnym.

29 listopada, PCK w Kaliszu, wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Kaliskimi Liniami Autobusowymi i wolontariuszami z IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, zorganizował happening uliczny w formie przejazdu przez miasto Kalisz oplakatowanego autobusu KLA plakatami o tematyce AIDS /HIV wykonanymi przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wolontariusze przypinali pasażerom czerwone kokardki - symbol solidarności z ludźmi chorymi na AIDS. Podczas przejazdu przez miasto Kalisz wolontariusze prowadzili działania edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV/AIDS wśród pasażerów Kaliskich Linii Autobusowych. Do przekazu ulicznego na temat dnia tolerancji i solidarności z chorymi na AIDS z wykorzystano mobilny punkt reklamowy.