Rozpoczęta niedawno w Ośrodku inwestycja ma na celu dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. Potrzeby placówki są jednak o wiele większe, dlatego zlecono również aktualizację dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy i termomodernizacji obiektu. W ostatnich dniach Ośrodek odwiedził, i o potrzebach placówki z dyrektor Katarzyną Hybś rozmawiał, prezydent Krystian Kinastowski.

Na początku listopada br. została podpisana umowa na dostosowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych. Zadanie ma zostać zrealizowane do 15 maja 2020 r. za kwotę 810.426,84 zł brutto. Wykonawcą zadania jest firma KMIEĆ MAŁGORZATA PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE EXDACH z Ostrowa Wielkopolskiego.

Zakres robót obejmuje m.in.:
- wykonanie: drogi pożarowej; wyjścia z drugiej klatki schodowej, schodów zewnętrznych i chodnika; obudowy klatek schodowych i korytarzy; oddzielenia pożarowego piwnicy od pozostałej części budynku; oddymiania klatek schodowych (klapy oddymiające); instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wewnętrznych; instalacji oświetlenia awaryjnego, oddymiania klatek schodowych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przed przepięciami; oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
- wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych,
- wymianę istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, luksferów z częściowym zamurowaniem/przebudową otworów,
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu i rozdzielnicy wyłączenia pożarowego,
- dostawę i montaż gaśnic oraz inne niezbędne roboty towarzyszące.

Ponadto, z uwagi na trwającą inwestycję, zmianę przepisów budowlanych oraz decyzję Powiatowego Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza, zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy i termomodernizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z terminem realizacji do 16 lutego 2020 r. za kwotę 29 520,00 zł brutto.

Dokumentacja będąca w posiadaniu Urzędu Miasta Kalisza została wykonana w grudniu 2014 r., jednak nie został złożony wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja projektowa wymaga ponownego uzgodnienia u rzeczoznawców (do spraw BHP, PPOŻ), uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę.
Dokumentacja projektowa obejmuje branże:
- architekturę i konstrukcje,
- instalacje sanitarne,
- instalacje elektryczne,
oraz projekt rozbiórki istniejącego komina i dobudowy windy.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 to placówka, w której mieści się nie tylko szkoła podstawowa specjalna z oddziałami przedszkolnymi i technikum kształcące w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik fotografii i multimediów. To także miejsce, w którym prowadzone są: zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia w ramach rządowego programu "Za życiem" oraz grupy wychowawcze (internat).
Łącznie z Ośrodka korzysta 246 osób. To podopieczni słabosłyszący i niesłyszący, z różnymi niepełnosprawnościami, z Kalisza i okolic.

Placówka pracuje od niedzieli (godz. 17.00) do piątku godz. 17.00. Zapewnia opiekę 24-godzinną.