Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, Urząd Miasta Kalisza, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu zapraszają 28 lutego br. na uroczystość odsłonięcia tablicy, upamiętniającej członków antykomunistycznych organizacji młodzieżowych z naszego miasta.

Mowa o Hufcach Wolnej Słowiańszczyzny (1948), a także Młodzieżowej Organizacji Podziemnej „Orzeł” (1952). Skupiały uczniów Liceum i Gimnazjum Adama Asnyka, którzy m.in. drukowali, kolportowali ulotki antykomunistyczne. Za swoje czyny zostali wyrzuceni ze szkoły oraz skazani na kilkuletnie więzienie. Dlatego tak ważne jest przywoływanie pamięci o bardzo młodych, a równocześnie niezwykle odważnych, młodych ludziach. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. prałata Adama Modlińskiego w Katedrze Kaliskiej. Uczestnicy, około godz. 11.00, przejdą na dziedziniec Liceum przy ul. Grodzkiej i wezmą udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej, poświęconej bohaterom.

Następnie wszyscy udadzą się do auli I LO na drugą część obchodów. Z wykładem na temat działalności stowarzyszeń antykomunistycznych: Hufce Wolnej Polski, Młodzieżowa Organizacja Podziemna „Orzeł” wystąpi Bartosz Bijak, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Łodzi. Kolejne punkty programu to m.in.: okolicznościowe przemówienia, projekcja filmu o działalności Młodzieżowej Organizacji Podziemnej „Orzeł”, występ uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka.

Uroczystości są elementem ogólnopolskiego projektu IPN, który ma na celu przypomnienie o powojennej działalności członków młodzieżowego podziemia antykomunistycznego ˗ zapomnianego ogniwa w walce o niepodległość Polski.

W załączniku komunikat prasowy IPN w Łodzi.

Fot. Urząd Miasta Kalisza