Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że od 1 marca nastąpi zmiana zasad sprzedaży biletów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.

U kierowcy dostępne będą wyłącznie bilety:

1-godzinne miejskie w cenach 4 zł normalny i 2 zł ulgowy, weekendowe, rodzinne oraz podmiejskie (ceny bez zmian).

Bilety papierowe za 2,70 zł oraz 1,35 zł będą dostępne wyłącznie w punktach detalicznych (wykaz dostępny jest na stronie www.kla.com.pl w zakładce „bilety”).

Bilety można nabyć także w biletomatach i aplikacjach mobilnych (moBILET, zbiletem.pl) oraz doładować na Kaliską Kartę Mieszkańca, bądź Kartę Elektroniczną KLA.

Bilety jednodniowe, w cenach 5,00 zł normalny i 2,50 zł ulgowy, nadal będą dostępne w dotychczasowych punktach sprzedaży.

Wszelkie informacje dotyczące zakupu biletów można uzyskać w Punkcie Obsługi Klienta KLA, mieszczącym się przy ulicy Podmiejskiej 2A, pod numerem telefonu: 62 768 00 91 lub na stronie internetowej miejskiego przewoźnika.