Prezes Rady Ministrów ogłosił dzisiaj wprowadzenie kolejnych obostrzeń dotyczących walki z koronawirusem. Będą one obowiązywały do 11 kwietnia.

Wśród nowych restrykcji są ograniczenia w przemieszczaniu się. Przewidziane są tutaj tylko trzy wyjątki:
- droga z domu i pracy oraz z pracy do domu,
- wolontariat w walce z koronawirusem,
- niezbędne sprawy życia codziennego.

Ponadto w zgromadzeniach będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby. Nie dotyczy to rodzin. Z kolei w uroczystościach, obrzędach religijnych może uczestniczyć do pięciu osób.

Ograniczono również liczbę osób, które mogą korzystać z komunikacji miejskiej. Jej maksimum odpowiadać będzie połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.

Wcześniej wprowadzone obostrzenia nadal obowiązują.