Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Kolejny odcinek z cyklu weekendowych, rodzinnych spacerów poświęcamy "Kaliszowi na Szlaku Bursztynowym".

Przyjmuje się, że Szlak Bursztynowy był jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych ówczesnej Europy, porównywalnym ze słynnym Szlakiem Jedwabnym wiodącym w głąb Azji. Dokładny przebieg szlaku nie został jednoznacznie określony. Uznaje się, że zaczynał się w Akwilei nad Adriatykiem, jednym z rzymskich centrów rzemieślniczych. Wiadomo, że szlak wiódł przez Bramę Morawską oraz Kotlinę Kłodzką przez Śląsk, Wielkopolskę oraz Kujawy przez Wisłę w Otłoczynie koło Torunia i prowadził nad Bałtyk. Można przypuszczać, że główna nitka szlaku, poczynając od przełomu I i II wieku, biegła z Wiednia (Vindobony) przez Brno, Kłodzko, Wrocław (Budorigum), Kalisz (Calisia), Konin lub Żnin (Setidava), Kruszę Zamkową (Askaukalis) i Świecie do Pruszcza Gdańskiego, będącego protoplastą dzisiejszego Gdańska.
Wyprawy po bursztyn były przedsięwzięciami trudnymi i kosztownymi i mimo, że dalekosiężne wyprawy z Italii nad Bałtyk stanowiły tylko część w tym skomplikowanym układzie wymian, miały one ogromne znaczenie dla rozwoju handlu lokalnego i regionalnego. W wyniku wypraw powstały drogi, miasta, obozy i fora handlowe na których kwitł handel i rzemiosło. Ożywienie kontaktów między kulturą śródziemnomorską a Barbaricum wpłynęło na sytuację polityczną, etniczną, stosunki społeczne, a nawet zwyczaje i rzemiosło występujące na terenach północnych. Rzymskie opisy wypraw na północ i zamieszkujących tam ludów są dziś świadectwem zaginionych kultur i ówczesnej geografii. Dziś badania szlaku bursztynowego ukazują, jak ważną rolę, nie tylko dla rozwoju ekonomicznego, ale także dla kultury pełnią surowce i poszukujące ich ekspedycje handlowe. Bursztyn znad Bałtyku podbił rynek rzymski i zawładnął wyobraźnią rzymskich kupców, którzy podążając za tym cennym surowcem zainicjowali sieć powiązań handlowych i politycznych, która trwale zmieniła kształt starożytnej gospodarki. Kalisię, jako jedno z miejsc na szlaku bursztynowym po raz pierwszy wymienił w swoim dziele aleksandryjski uczony Ptolemeusz około II w.n.e. Zdaniem wielu uczonych Ptolemeuszową Kalisię identyfikować należy z dzisiejszym Kaliszem. Korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych biegnących z północy na południe kontynentu oraz z zachodu na wschód, sprzyjało rozwojowi Kalisza i otwartości na przybyszów reprezentujących różne ludy, narody, religie i kultury.

 

 

Więcej informacji znajduje się w poniższym folderze.