Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Nietypowy i trudny rok szkolny dobiegł końca. Nadeszły długo oczekiwane, upragnione wakacje! Po roku pracy wreszcie możemy odpocząć. Wzorem lat ubiegłych kaliscy funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów świętujących zakończenie roku szkolnego. Apelujemy do młodzieży o kulturalne świętowanie rozpoczęcia wakacji.

Szczególnie dziś funkcjonariusze będą patrolować m.in. okolice sklepów, lokali gastronomicznych oraz parków. Sprawdzą stan trzeźwości małoletnich oraz to, czy nie posiadają przy sobie, bądź też nie znajdują się pod wpływem działania środków odurzających. W przypadku ujawnienia nietrzeźwej osoby małoletniej zostanie ona przewieziona do komendy Policji, a o całym zdarzeniu powiadomieni zostaną jej rodzice, którzy zobowiązani będą do odbioru dziecka. O każdym przypadku ujawnienia nietrzeźwego małoletniego zostanie powiadomiony również sąd rodzinny.

Funkcjonariusze będą również monitorować rejony placówek handlowych i gastronomicznych pod kątem legalności sprzedaży alkoholu, a przede wszystkim przestrzegania przepisów dotyczący zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. W przypadku ujawnienia takiego przestępstwa sprawa zostanie skierowana do Sądu, a następnie po jej rozstrzygnięciu Policja wystąpi z wnioskiem do organu wydającego, o cofnięcie pozwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

Apelujemy do młodzieży o kulturalne świętowanie rozpoczęcia wakacji. Jednocześnie przypominamy, że wobec małoletnich, którzy dopuszczą się łamania prawa zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne. Każdorazowo informacja o takich przypadkach będzie przekazywana do Sądu rodzinnego, który podejmie dalsze decyzje w tych sprawach.