Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Uprzejmie informujemy, iż można ubiegać się o stypendium Starosty Kaliskiego dla uczniów i studentów z terenu powiatu kaliskiego za rok szkolny 2019/2020. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury - nr telefonu 62 501 42 34.