Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w związku z budową sieci wodociągowej na ul. Mariańskiej oraz ul. Łaziennej wystąpią zmiany w ruchu kołowym i parkowaniu pojazdów.

W dniach 14-25 września prace prowadzone będą w ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Sukienniczej). Obie ulice będą przejezdne, ale wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania pojazdów.

Od 16 do 25 września prace kontynuowane będą w ul. Łaziennej (na odcinku od ul. Sukienniczej do Parku Miejskiego). Wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym, ale przejezdność ul. Łaziennej zostanie utrzymana. Parkowanie będzie odbywało się bez zmian.
 
Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.