Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Powiat Kaliski otrzyma dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na inwestycje w ramach programu pn. "Deszczówka", który wspiera realizację zadań związanych z retencjonowaniem i wykorzystywaniem wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej w celu nawadniania terenów zielonych. Dzięki temu, w naszym powiecie, zostaną zrealizowana dwa tego typu zadania, w Zespole Szkół nr 1 w Liskowie oraz w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku. Łączna kwota dofinansowania dla obu placówek wynosi 50 000 złotych.

Lista zadań wyznaczonych do udzielania wsparcia w formie dotacji została wyznaczona na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia listy rankingowej zadań zgłoszonych w ramach naboru wniosków złożonych do programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym lub przeciwpożarowym na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” z dnia 24 września 2020 r.

Dwie inwestycje w ramach programu

To sprawia, że w naszym powiecie zostaną wykonane dwie inwestycje:

  1. "Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych" – dofinansowanie w kwocie 24161 zł

  2. Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków warsztatów przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych – dofinansowanie w kwocie 25839 zł

Celem programu pn. „Deszczówka” jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego, oraz wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie. Program skierowany jest do samorządów terytorialnych i jednostek im podległych z województwa wielkopolskiego.

Info: Michał Marszałkowski

Foto: Mateusz Bartkowiak

Galeria

  • Powiększ zdjęcie