Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Skwer Gustawa Arnolda Fibigera przy ulicy Legionów zazielenił się dziś jeszcze bardziej, a to za sprawą dziewięciu drzew, ufundowanych przez firmę Nestlé Polska.

6 kasztanowców czerwonych i 3 robinie akacjowe Frisia posadzili wspólnie: wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, przedstawiciele fabryki Winiary - Nestlé Polska S.A. Oddziału w Kaliszu, z dyrektorem Dariuszem Putem na czele oraz Paweł Bąkowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza.

Firma Nestlé Polska zakupiła także 10 klonów polnych, które już zdobią okolice hali Arena.

Jesień to najlepszy czas na dokonywanie nasadzeń. Miasto Kalisz konsekwentnie rozwija tereny zielone. Wczoraj przy ulicy Staszica przybyły 24 drzewa: 22 lipy drobnolistne i 2 jarzęby pospolite. W okolicy skrzyżowania ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Juliusza Bursche posadzono 11 jarzębów pospolitych. W ramach Budżetu Obywatelskiego na osiedlu Asnyka z okazji jego jubileuszu pojawiło się 45 drzew. Jutro przybędzie zieleni także w alei Wojska Polskiego, gdzie dosadzonych zostanie 15 lip drobnolistnych.