Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Ponad 900 uczniów, nauczycieli i pracowników kaliskich szkół i przedszkoli przebywa obecnie na kwarantannie. Związani są oni z 15 placówkami edukacyjnymi w mieście.

Kwarantanna wynika z potwierdzenia zakażenia koronawirusem u uczniów lub pracowników. Pozytywny wynik testu miało łącznie 27 osób.

Od poniedziałku zaczynają obowiązywać nowe zasady związane z pandemią, które dotyczą szkół. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada.

Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

O obowiązujących zasadach dyrektorzy wszystkich placówek będą powiadamiać dzieci i rodziców za pośrednictwem dzienników elektronicznych i stron internetowych tych placówek.

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze Nr 1 i Nr 2 w Kaliszu będą prowadziły od poniedziałku zajęcia w sposób stacjonarny.