Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, a także udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania w 2021 roku ( rodzaj zadania )

Pełna treść konkursu w załączniku.