Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

263 tysiące złotych pozyskało Miasto Kalisz na zakup sprzętu, ułatwiającego naukę zdalną. Część zakupionych za te środki laptopów trafi niebawem do szkół, które rozdysponują je wśród uczniów i nauczycieli.

Urząd Miasta Kalisza zakupił już 60 zestawów, zawierających laptopy i słuchawki. Na ten cel pozyskano 165 tysięcy złotych z programu „Zdalna Szkoła+”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt ten trafi do 23 kaliskich szkół podstawowych i będzie wsparciem dla realizacji zdalnego nauczania, głównie uczniów z rodzin wielodzietnych.

Miasto Kalisz pozyskało także 98 tysięcy złotych na zakup sprzętu do szkół z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”. W jego ramach zakupione zostaną laptopy dla siedmiu kaliskich szkół ponadpodstawowych, które posłużą do zdalnej nauki przez uczniów w trakcie zawieszenia zajęć na skutek pandemii.

Na tym jednak nie koniec. Miasto Kalisz aplikuje o środki na sprzęt komputerowy do nauki zdalnej w ramach nadzwyczajnego w zakresie epidemii COVID-19 naboru wniosków w trybie konkursowym z  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 543 750 zł, z czego samorząd stara się o dofinansowanie w wysokości 462 187,50 zł. Środki te pozwolą na zakup 165 laptopów do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli ze szkół zawodowych.