Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem posiedzeń komisji Rady Miasta Kalisza, które odbędą się w styczniu 2021 roku. Komisje będą obradowały w trybie zdalnym.

18 stycznia, godz. 14.00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Villa Calisia

20 stycznia, godz. 9.00
Komisja Rewizyjna
Villa Calisia

25 stycznia, godz. 13.00
Wspólne posiedzenie komisji Rady Miasta Kalisza,
Villa Calisia

28 stycznia, godz. 14.00
Sesja Rady Miasta Kalisza
Villa Calisia