Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Przypominamy wszystkim właścicielom posesji o konieczności odśnieżania chodników.

Nieodśnieżone i śliskie chodniki są dużym zagrożeniem dla pieszych. 

Na bieżąco należy także usuwać śnieg z budynków sąsiadujących z drogą.

Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Usunięty śnieg oraz lód można ułożyć na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej tak, by nie utrudniał ruchu pieszym.

Śliskie chodniki powinny być posypywane piaskiem, bez stosowania środków chemicznych.