Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

Poniżej tekst oświadczenia Prezydenta Miasta Kalisza ws. obwodnicy miasta.

Szanowni Państwo,

obwodnica Kalisza jest potrzebną, od dawna wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycją. Dzięki wpisaniu tej inwestycji na rządową listę 100 obwodnic, mamy zapewnione jej finansowanie. Trwające od kilku lat prace związane z przygotowaniem dokumentacji opierają się na trzech wariantach przebiegu tej drogi. Wsłuchując się w głos kaliszan, jako Prezydent Miasta Kalisza już dawno wskazałem preferowany przez nas wariant zakładający przebieg obwodnicy poza granicami miasta. Mam świadomość, że jest to także wariant najszybszy w realizacji. A Kalisz i jego mieszkańcy nie mogą już sobie pozwolić na jeszcze bardziej wydłużające się oczekiwanie na obwodnicę.

Kiedy prace nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym dla trzech podstawowych wariantów były na ukończeniu, z propozycją rozpatrzenia czwartej możliwości przebiegu drogi wystąpił burmistrz Nowych Skalmierzyc. Jego propozycja nie różni się znacząco od preferowanego przez mieszkańców Kalisza wariantu.

Tak, jak wielokrotnie podkreślałem, jakiekolwiek zmiany w proponowanych do Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego trzech podstawowych wariantach przebiegu drogi mają bezpośredni wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego. Ma to już odzwierciedlenie
w harmonogramie prac tej ważnej dla nas inwestycji, który – z uwagi na rozpatrywanie dodatkowego wariantu – przesuwa wszelkie prace o rok. A musimy pamiętać, że ostatecznie dodatkowy wariant wcale może nie być realizowany. Wówczas będzie to rok stracony dla Kalisza.

Jestem zwolennikiem jak najszybszej budowy obwodnicy naszego miasta. Kolejne oddalenie terminu rozpoczęcia prac i to aż o rok, jest bardzo złą informacją nie tylko dla Kalisza, ale i dla całego regionu, dla którego droga ta będzie znaczącym impulsem rozwojowym.


Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza