Można już zgłaszać kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon artystyczny 2020/2021.

Do 10 września br. organy administracji rządowej lub samorządowej, radni Rady Miasta Kalisza, instytucje kultury, archiwa państwowe, urzędy ochrony zabytków, stowarzyszenia społeczno-kulturalne, fundacje, związki twórców, kościoły i związki wyznaniowe, szkoły wyższe, szkoły artystyczne, przedstawiciele mediów lokalnych mogą składać wnioski o przyznanie dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, jak również wnioski o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury”.
Szczegóły w załącznikach.