Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozpoczęło nabór wniosków w konkursie o stypendia twórcze i z zakresu upowszechniania kultury na 2022 rok.

Do 20 sierpnia trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze i stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2022 rok. O wsparcie mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendium w wysokości 3 500 zł brutto miesięcznie jest przyznawane na realizację określonego projektu, w takich dziedzinach jak: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, opieka nad zabytkami, twórczość ludowa, a także animacja i edukacja kulturalna, zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, wraz z regulaminem i instrukcjami dotyczącymi wypełnienia wniosku są dostępne pod tym linkiem:
https://bip.mkdnis.gov.pl/pages/posts/konkurs-o-stypendia-tworcze-oraz-stypendia-z-zakresu-upowszechniania-kultury-na-2022-r-3521.php

Na zdjęciu Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. Fot. Jakub Seydak