Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Kalisz

W Akceleratorze Kultury, w dniu 16 września b.r. odbyła się promocja książki „Fibigerowie: rodzina kaliskich fortepianmistrzów”, autorstwa Marii Kaczmarkiewicz. dr nauk humanistycznych w zakresie teorii muzyki, wieloletniej wykładowczyni w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego).

Na spotkaniu twórczyni 19. tomiku serii „Kaliszanie”, przybliżyła słuchaczom historię przemysłu muzycznego, jaki rozkwitał w Kaliszu pod koniec XIX i w XX wieku oraz ludzi z nim związanych. Opowiedziała również o zasługach, jakie wnieśli dla miasta Fibigerowie i zachęciła do zapoznania się z publikacją, w której ukazano działalność trzech pokoleń zasłużonej rodziny, a także wiele zasług związanych z rozwojem przemysłu budowy instrumentów klawiszowych.
Spotkanie poprowadził prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Krzysztof Walczak, a wśród przybyłych gości pojawili się liczni przedstawiciele rodziny Fibigerów, stale związani emocjonalnie z Kaliszem.
Organizatorem spotkania był Urząd Miasta Kalisza i Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, dzięki temu kaliszanie mogli skorzystać z ciekawego wydarzenia kulturalnego wpisującego się w ten sposób w obchody Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu oraz w Europejskie Dni Dziedzictwa, wnosząc w ten sposób smaki historii regionalnej i muzyki.