Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że w czwartek 25 listopada będą prowadzone prace budowlane związane z wykonaniem stropów w budynku przy ul. Piekarskiej 13.

Realizacja prac będzie wymagała całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego ul. Kazimierzowskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Piekarską/Kadecką a skrzyżowaniem z ul. Browarną.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę robót, prace prowadzone będą w godzinach 7:00 - 17:00.

Na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
- dojazd do ul. Kazimierzowskiej (na odcinku pomiędzy ul. Browarną a ul. Sukienniczą) możliwy będzie wyłącznie z ul. Browarnej,
- wyjazd z ul. Piekarskiej możliwy będzie wyłącznie przez ul. Kadecką do ul. Łaziennej (na ul. Kadeckiej zostanie tymczasowo odwrócony kierunek ruchu pojazdów),
- na zamkniętym odcinku ul. Kazimierzowskiej będzie obowiązywał zakaz parkowania po obu stronach ulicy.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.