Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku.

Jego celem jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2022, określonych w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 – czytamy na stronie internetowej Urzędu, w załączniku do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2022.

Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem

https://www.umww.pl/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-formie-powierzenia-lub-wspierania-zadan-publicznych-wojewodztwa-wielkopolskiego-1

 Zdjęcie od góry: Wystawa Leguny wykombinowali nową grę w Galerii Wieża Ciśnień im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu