Prezydent Krystian Kinastowski spotkał się dzisiaj z członkami Zarządu oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliszu. Z seniorami rozmawiał także Krzyszfot Gałka, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

Spotkanie odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu, na którym Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza wraz z Krzysztofem Gałką, dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich rozmawiał z mieszkańcami Kalisza o miejskich inwestycjach, zieleni oraz nowych pomysłach.