Prezydent Miasta Kalisza ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości, położonej przy ul. Częstochowskiej 212h w Kaliszu, o powierzchni 659m2. Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Kalisza przy Głównym Rynku 20, na pierwszym piętrze, w pokoju nr 36.