Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu uprzejmie informuje, że w związku z organizowaniem przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu XX Rodzinnych Biegów Majkowskich im. Piotra Szymańskiego 14 maja w godz. od 11.00 do 12.30 wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ul. Tuwima na odcinku od skrzyżowania z ul. Karśnickiego do skrzyżowania z ul. Spacerową w Kaliszu.

Na ww. trasie biegu ruch pojazdów będzie regulowany przez policję. Prosimy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy policji.