Nowoczesne metody wytwórcze są tematem Forum Mechanicznego, które odbywa się dziś w Instytucie Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych przy ul. Poznańskiej. Wśród zaproszonych gości był Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza.

Forum otworzył prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, rektor uczelni.

Uczestników Forum powitał prezydent Krystian Kinastowski, przedstawiając kaliski przemysł oraz rolę naszego miasta w przygotowaniu kadr dla przemysłu:
- Mamy znakomitych, liczących się w kraju przedsiębiorców, zakłady, które są producentami liczącymi się nie tylko w Polsce, ale i w Europie czy na świecie. Wymienić wystarczy takie firmy jak Pratt & Whitney Kalisz, Nestle Winiary, Portos, Com40. Są one znaczącymi pracodawcami w regionie, dają szansę nie tylko na zatrudnienie, ale i doskonalenie, rozwój kariery, także w skali międzynarodowej. Jako samorząd widzimy ten potencjał i szczególnie wspieramy szkolnictwo techniczne. Dzisiaj zakłady pracy niejednokrotnie przypominają nowoczesne laboratoria. Inwestorzy poszukują wysoko wykwalifikowanych, elastycznych kadr - powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. - Wartością na rynku pracy są absolwenci, którzy już na etapie szkoły ponadpodstawowej mają możliwość poznania nowych technologii oraz zastosowania ich w praktyce. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, szkoły takie jak Technikum nr 4 im. ks. Sieradzana, Technikum im. św. Józefa przy ul. Złotej czy Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 przy ul. Rzemieślniczej kształcą młodzież w taki właśnie, nowoczesny, kompatybilny z potrzebami rynku pracy sposób.

W spotkaniu łączącym sektor przemysłu, edukacji i nauki uczestniczą m.in. Tadeusz Skarżyński, przewodniczący Rady Miasta Kalisza, radny Artur Kijewski, a także przedstawicielki Urzędu Miasta Kalisza: Monika Otrębska-Juszczak, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju oraz Ewelina Dudek, naczelnik Wydziału Edukacji.

Działalność firmy Gühring, z której inicjatywy zorganizowano forum, będącej jednym z wiodących producentów precyzyjnych narzędzi na rynku światowym, zaprezentował prezes zarządu spółki dr Rafał Subbotko. Uczestnicy Forum mieli okazję wysłuchać wykładów dotyczących m.in. procesów produkcyjnych i wymienić dobre praktyki.

Wydarzenie współorganizują: firma Gühring Sp. z o.o., Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu.