Irena Sawicka, przez blisko trzydzieści lat związana z kaliskim samorządem - przez 26 lat skarbniczka miasta - a obecnie szefowa Zarządu Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów została wybrana Kaliszanką Roku 2021. Plebiscyt zorganizowała Kaliska Rada Kobiet. Do tytułu nominowano jedenaście pań, działających na rzecz miasta i mieszkańców na różnych obszarach.

Irena Sawicka, przez blisko trzydzieści lat związana z kaliskim samorządem - przez 26 lat skarbniczka miasta - a obecnie szefowa Zarządu Okręgowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów została wybrana Kaliszanką Roku 2021. Plebiscyt zorganizowała Kaliska Rada Kobiet. Do tytułu nominowano jedenaście pań, działających na rzecz miasta i mieszkańców na różnych obszarach.

Plebiscyt, po raz pierwszy w historii miasta, zorganizowała Kaliska Rada Kobiet powołana przez Krystiana Kinastowskiego. Kandydatki mogli zgłaszać wszyscy mieszkańcy.
Do tytułu nominowano jedenaście pań – prezentacja w załączniku. Decyzją kapituły tytuł Kaliszanka Roku 2021 otrzymała Irena Sawicka.

Uzasadnienie werdyktu kapituły:
"Irena Sawicka, urodziła się w Kaliszu i z tym miastem – co zawsze podkreśla jest szczególnie związana. Właśnie Kalisz jest jej miejscem na ziemi.
Jest ekonomistką. Ukończyła Technikum Ekonomiczne w Kaliszu i Akademię Ekonomiczną w Łodzi.

Była i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy kaliskiego Ratusza.
Przez blisko trzy dekady pracowała na rzecz miasta: przez 26 lat na stanowisku skarbniczki, a więc jednym z najważniejszych stanowisk w samorządzie.
W swojej karierze zawodowej współpracowała z aż pięcioma prezydentami miasta. I – co należy podkreślić – niezależnie od uwarunkowań politycznych, zmieniających się koalicji oraz rad miasta - świetnie radziła sobie w tym, zdecydowanie męskim gronie.
Przez lata finanse miasta trzymała w garści kobieta!
Pani Irena nadzorowała tworzenie wieloletnich planów finansowych, brała udział w sesjach i komisjach Rady Miasta. Zajmowane stanowisko wymagało od niej stałego rozwoju, szkolenia się, współpracy z wieloma instytucjami zewnętrznymi oraz wszystkimi wydziałami i jednostkami Miasta, organizacjami pozarządowymi. Robiła to świetnie!

Zawsze wyróżniały ją profesjonalizm, sumienność, życzliwość, wzorowe reprezentowanie miasta. Cieszyła się szacunkiem i sympatią współpracowników oraz przełożonych.

Przez lata równolegle zaangażowana była - i pozostaje - w życie kulturalne i sportowe oraz społeczne miasta. Teatr, koncerty Filharmonii Kaliskiej, wydarzenia sportowe, spotkania integracyjne, marsze... Tam zawsze można było spotkać panią Irenę.
Cechuje ją duża wrażliwość społeczna. Wielokrotnie pomagała ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Na jej pomoc zawsze można liczyć.

Pracę zawodową Irena Sawicka zakończyła w czerwcu 2020 roku. Swoje umiejętności organizacyjne, energię i doświadczenie postanowiła wykorzystać w działalności na rzecz seniorów. Została przewodniczącą Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Organizacja ta zrzesza 9000 osób z terenu dawnego województwa kaliskiego. Z zaangażowaniem pełni funkcję społeczną. Zapewnia seniorom możliwość dokształcania się, dbania o zdrowie, realizację pasji i zainteresowań.

Nie sposób nie wspomnieć tutaj, że pani Irena Sawicka jest spełnioną mamą i babcią. Niemal w pełni samodzielnie – bo przed 27 laty zmarł jej mąż – wychowała dwoje dzieci.
Syn Dawid jest prawnikiem, córka Eliza – ekonomistką. Pani Irena jest dumna z ich osiągnięć. Cieszy się także miłością trojga wnucząt.
Kocha przyrodę i podróże – i te bliskie, i te dalekie. Znajduje czas na dbanie o ogród.

Szanowni Państwo, Irena Sawicka jest przykładem kobiety spełnionej.
W opinii Kaliskiej Rady Kobiet oraz Kapituły plebiscytu może być wzorem dla kolejnych pokoleń kaliszanek."

Gala plebiscytu odbyła się w gmachu WPA UAM. W części artystycznej wystąpili studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.