Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. Treść ogłoszenia oraz edytowalny wzór oferty udostępniamy w załącznikach.