Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pełna treść komunikatu znajduje się w załączniku.