W dniu 12 lipca 2022 r. policjanci, strażacy i ratownicy wodni spotkali się nad zalewem Szałe, aby wspólnie przeprowadzić ćwiczenia z zakresu szeroko pojętego ratownictwa na obszarach wodnych. Tego typu działania pomagają również wypracować wspólne procedury, które na pewno przełożą się na lepsze funkcjonowanie w przypadku ewentualnej sytuacji kryzysowej.

Podczas ćwiczeń symulowano m.in. ratowanie tonącego z podejrzeniem urazu kręgosłupa, osoby, która wypadła z łodzi, a także nieprzytomnego mężczyzny, który znajdował się na rowerku wodnym.

Dużą uwagę zwrócono na techniki postępowania z poszkodowanym w wodzie, jego prawidłowe zabezpieczenie, wynoszenie, holowanie, podpływanie do tonącego, jak i udzielania pomocy medycznej. Szkolenie to miało nie tylko na celu zapewnienie bezpieczeństwa wypoczywających nad wodą i na wodzie, ale przede wszystkim wzmocnienie współpracy pomiędzy policją, ratownikami WOPR-u oraz strażakami.

Oprócz przećwiczenia odpowiednich scenariuszy, założeń i technik funkcjonariusze mieli doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie działań na wodzie.

Dodać należy również że pomimo apeli nadal dochodzi do utonięć , na terenie całego kraju do dnia 11 lipca br. odnotowano 111 przypadków.

Pamiętajmy, że przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa możemy sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwe.

  • zdjęcie numer jeden, kolorowa, na zdjęciu uczestnicy szkolenia czyli policjanci i strażacy
  • zdjęcie numer dwa, kolorowa, na zdjęciu uczestnicy szkolenia czyli policjanci i strażacy
  • zdjęcie numer trzy, kolorowa, na zdjęciu uczestnicy szkolenia czyli policjanci, strażacy oraz wopr
  • zdjęcie numer cztery, kolorowe, na zdjęciu uczestnicy szkolenia na wodzie w rowerku wodnym oraz w łodzi ratunkowej
  • zdjęcie numer pięć, kolorowe, na zdjęciu uczestnicy szkolenia na wodzie w rowerku wodnym oraz w łodzi ratunkowej
  • zdjęcie numer sześć, kolorowe, na zdjęciu uczestnicy szkolenia na wodzie w łodzi ratunkowej
  • zdjęcie numer siedem, kolorowe, na zdjęciu uczestnicy szkolenia w wodzie z poszkodowanym
  • zdjęcie numer osiem, kolorowe, na zdjęciu uczestnicy szkolenia w wodzie z poszkodowanym
  • zdjęcie numer dziewięć, kolorowe, na zdjęciu uczestnicy szkolenia na lądzie, udzielający pierwszej pomocy poszkodowanemu
  • zdjęcie numer dziesięć, kolorowe, na zdjęciu uczestnicy szkolenia na wodzie w rowerku wodnym oraz w łodzi ratunkowej