Za nami obchody Święta Wojska Polskiego, przypadającego w rocznicę Bitwy Warszawskiej. Kaliskie uroczystości odbyły się na cmentarzu wojskowym na Majkowie.

W imieniu Miasta i jego mieszkańców kwiaty w kaplicy majora Stefana Waltera złożyli prezydent Krystian Kinastowski oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta Kalisza - Eskan Darwich i Mirosław Gabrysiak. Podczas swojego przemówienia prezydent Kinastowski przypomniał postać majora Waltera oraz wkład 29. pułku Strzelców Kaniowskich, którym dowodził, w walkę o wolność naszej ojczyzny.


- Zwycięstw polskiego oręża było wiele. Historycznie patrząc, od Cedyni, przez Grunwald, Wiedeń, Racławice… Ale za największe zwycięstwo uważa się to, które odniosło wojsko dopiero co odrodzonego państwa w sierpniu 1920 roku. Bitwa Warszawska, cud nad Wisłą. Na pamiątkę tego wydarzenia Święto Wojska Polskiego obchodzimy właśnie 15 sierpnia. Bitwa ta miała ogromny wymiar nie tylko dla kształtowania się, po okresie rozbiorów, państwa polskiego, ale też dla całej Europy zachodniej. Polacy powstrzymali marsz Armii Czerwonej, powstrzymali komunistyczną rewolucję, która mogła rozlać się aż po Atlantyk. Chwała tamtym bohaterom! Dzisiaj spotykamy się przy miejscu pochówku jednego z nich. Major Stefan Walter był dowódcą 29. pułku Strzelców Kaniowskich, którego nazwa nawiązuje do Bitwy pod Kaniowem. Został ciężko ranny podczas walk w obronie przedmościa warszawskiego. W wyniku poniesionych ran zmarł 4 października 1920 roku. 29. pułku Strzelców Kaniowskich, który od 1921 roku wchodził w skład 25. Dywizji Piechoty, wpisał się w historię Polski oraz miasta złotymi zgłoskami. Miał duży udział w walkach o odzyskanie niepodległości, Bitwie Warszawskiej, życiu społecznym i kulturalnym Kalisza oraz w wojnie obronnej 1939 roku. Pułk był silnie związany z naszym miastem. Tworzyli go żołnierze  z Kalisza i okolic. Wśród nich mój dziadek, który walczył w obronie Ojczyzny przez całą Kampanię Wrześniową. W zeszłym roku, dzięki współpracy mieszkańców i samorządu, zrekonstruowaliśmy sztandar pułkowy, który od tamtej chwili towarzyszy nam w uroczystościach patriotycznych, przypominając bohaterstwo żołnierzy 29 pułku. Cześć i chwała bohaterom! - mówił Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza.

Uroczystości na cmentarzu wojskowym na Majkowie poprzedziła msza święta w kościele garnizonowym.