Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych mogą wziąć udział w konkursie, inspirowanym twórczością Marii Konopnickiej. Plastyczne zmagania wpisują się w ogólnopolskie obchody roku związanej z Kaliszem pisarki.

„Twórczość Marii Konopnickiej inspiracją dla młodych twórców sztuk wizualnych – literatura jako język wielokulturowy i wielopokoleniowy” to temat przewodni konkursu, w którym mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. - Zgłoszone prace mogą mieć dowolną formę plastyczną - informują organizatorzy. - To może być na przykład kolaż, grafika, czy malarstwo. Ważne aby tematycznie nawiązywały do twórczości Marii Konopnickiej.

Prace należy składać do 1 grudnia 2022 roku, w Wieży Ciśnień, przy Górnośląskiej 66a. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: 400 zł za I miejsce, 300 zł za II miejsce i 200 zł za III miejsce. Dla wyróżnionych przewidziano nagrody książkowe. Prace zakwalifikowane do oceny konkursowej zostaną opublikowane w wybranych wiatach przystankowych na terenie Kalisza, natomiast te nagrodzone zostaną wyeksponowane podczas wystawy w kaliskim ratuszu.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu wernisażu. Relacja z wydarzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora oraz facebooku. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.wiezacisnien.kalisz.pl.