Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu informuje, że we wtorek, 4 października rozpocznie się kolejny etap robót ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Zakres prac rozszerzony zostanie o kolejny odcinek ulicy - od drogi przy kościele do drogi przy ryneczku wraz z kontynuacją prac w kierunku Ronda Honorowych Dawców Krwi.

Podobnie jak w I etapie, prace prowadzone będą na lewej części jezdni ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (patrząc od strony drogi przebiegającej przy kościele w kierunku ronda Honorowych Dawców Krwi). Ponadto, zakres prac obejmie także przebudowę sieci uzbrojenia technicznego na skrzyżowaniu ul. Pr. Stefana Wyszyńskiego, które w następnych etapach robót zostanie przebudowane na rondo.

Na czas prowadzenia robót, obowiązywać będzie następująca tymczasowa organizacja ruchu:

- Wprowadzony jeden kierunek ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego (na odc. od drogi przebiegającej przy ryneczku w kierunku ronda Honorowych Dawców Krwi) zostanie rozszerzony do drogi przebiegającej przy kościele,
- Utrzymany zostanie dojazd do przychodni lekarskiej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1a poprzez zjazd pomiędzy przychodnią, a blokiem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 z wyjazdem przez parking, usytuowany w szczycie przychodni do zjazdu przy bloku ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1.

Ze względu na rozszerzenie jednego kierunku ruchu na ul. Pr. St. Wyszyńskiego o odcinek pomiędzy drogą przebiegającą przy kościele a drogą przy ryneczku, dojazd do ul. Pr. St. Wyszyńskiego zostanie wyznaczony przez plac Bohaterów Westerplatte.

O zmianach w organizacji ruchu oraz utrudnieniach w kolejnych etapach robót będziemy informować na bieżąco.
Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego. Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.