Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku rozpocznie działalność Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne przy ul. Żwirki i Wigury 10 w Kaliszu.

Z usług Centrum mogą korzystać dorosłe osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Kalisza z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równorzędnym. W nowej placówce będą miały zapewnione usługi zamieszkania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego. Wsparciem zostaną objęte 42 osoby, w tym 40 korzystające z pomocy dziennej i 2 osoby korzystające z pomocy całodobowej.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie oferować wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Centrum prosimy o kontakt telefoniczny w dni robocze, w godzinach 8.00-15.00, pod numerem telefonu: 506 162 329.