Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadania publicznego pod tytułem: organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie (wsparcie) jego realizacji w 2023 roku

Pełna treść komunikatu w załączniku.