Prezydent Miasta Kalisza ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego po obniżonej cenie, znajdującego się przy ul. Główny Rynek 8/15, o powierzchni 72,47 m2.

Przetarg odbędzie się 22 lutego o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Kalisza, przy ul. Główny Rynek 20, w pokoju nr 36.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.