Prezydent Miasta Kalisza ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Babina 1. Szczegóły w załączniku.